SISTEM DIGITALNOG ARHIVIRANJA

Danas je digitalno arhiviranje neizbježno i njime se mora dobro upravljati. Važni segmenti se moraju uzeti u obzir kao što su sigurnosni ili pravni zahtjevi.

Radimo sa nekoliko organizacija iz različitih industrija sa različitim potrebama

Employee working on laptop at office.

Naš softver za digitalno arhiviranje, poznato i kao elektronsko arhiviranje, posebno su razvili softverski inženjeri AGS Records Management tima kako bi zadovoljili potrebe naših klijenata. To će vam omogućiti da konsultujete svoje fizičke dokumente i sliku vašeg dematerijalizovanog dokumenta putem jednostavnog interfejsa.

Softver za potrebe AGS Records Management-a je razvijen u obliku web servisa; prilagođava se svim platformama i ne zahtijeva dodatnu instalaciju.

Budući da je svaki klijent jedinstven, naši IT inženjeri će vas pratiti u implementaciji vašeg projekta dematerijalizacije, od identifikacije vaših potreba do implementacije softvera za upravljanje dokumentima.

Pogledajte takođe: 8 razloga zašto je upravljanje dokumentacijom neophodno za vlasnike preduzeća
Pogledajte takođe: Zašto biste sada trebali razmotriti upravljanje dokumentacijom
Pogledajte takođe: Istorija riječi – Arhiviranje

Kontaktirajte nas

Naša rješenja za digitalno arhiviranje

2 rješenja za digitalno arhiviranje

SIGURNO ARHIVIRANJE DOKUMENTACIJE

Stavite svoje podatke na sigurno i pristupačno mjesto koristeći naš vlastiti softver za upravljanje dokumentacijom. Očuvanje osjetljivih podataka dostupno je putem našeg HTTPS portala optimizovanog za bezbjednu vezu pomoću prijave i lozinke, i pristupačnost je omogućena sa bilo kojeg terminala povezanog na internet. Naše rješenje garantuje vam potpunu sledljivost dokumenata, što vam omogućava da pratite životni ciklus vaših podataka.

VIRTUALNI SEF ZA DOKUMENTE

Vaši podaci su u dobrim rukama sa našim strateškim skladištem podataka, koji će zadovoljiti tehničke i pravne zahtjeve vaših dokumenata. Naš virtuelni sigurnosni sistem omogućava nekoliko režima autentifikacije, po potrebi, i zahtijevane nivoe bezbjednosti. Vašim dokumentima se upravlja prema planu klasifikacije i kontroliše ih administrator. Izmjena i uništavanje podataka zabranjeno je van stroge kontrole.

Contact